Ajankohtaista

ResQTool – Uusi elämä työkaluille

Tikomet on mukana Euroopan laajuisessa hankkeessa, jossa edistetään ympäristöystävällistä kovametallin kierrättämistä Euroopassa.

Projektikumppaneita on mukana 12 yhdeksästä eri EU maasta.

RESQTOOL on EU:n rahoittama hanke, jossa kehitetään kovametallin kierrätysprosesseja ja -laitteita. EU on määritellyt kovametallin pääraaka-aineet volframin ja koboltin kriittisiksi raaka-aineiksi.

Projektin tavoitteena on

  • Kriittisten raaka-aineiden korkeampi kierrätysaste sekä kierrätysprosessien ympäristövaikutuksien ja kustannuksien pienentäminen.
  • Vastuullinen kriittisten raaka-aineiden toimittaminen Eurooppaan EU:n kestävien raaka-aineiden periaatteiden mukaisesti.
  • EU:n ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttaminen vähentämällä neitseellisten mineraalien ja energian kulutusta.
  • Lisätä Euroopan energiaintensiivisten teollisuudenalojen tuottavuutta, innovaatiokykyä ja maailmanlaajuista kilpailukykyä.
  • Arvioida sinkkiprosessin ympäristövaikutuksia elinkaarianalyysien avulla.

Tavoitteisiin pyritään muun muassa kehittämällä EU-laajuinen standardi kovametallityökalujen merkitsemiselle valmistuksen yhteydessä, jotta eri materiaaliluokat pystytään lajittelemaan automaattisesti niiden käytön jälkeen. Tikometissa tullaan osana projektia kehittämään tehtaan energiatehokkuutta ja vähentämään kobolttialtistusta.

 

Lisätietoa ResQTool- projektista löydät hankkeen Linkedin- sivulta.