Ajankohtaista

CERATIZITILLE HOPEAA EPMA SUSTAINABILITY AWARDSISSA 2023

Toimet kestävän kehityksen ja ympäristön hyväksi palkittiin

Eurooppalainen pulverimetallurgian yhdistys EPMA jakoi kestävän kehityksen palkintoja EuroPM2023 Congress & Exhibition -tapahtuman täysistunnossa Lissabonissa lokakuun alussa. Palkinnon tavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen viestintää ja palkita yrityksiä, jotka panostavat voimakkaasti kestävän kehityksen puolesta toimimiseen. Palkinnot perustuvat jäsenten keskuudessa tehtyyn tutkimukseen.

Palkinnossa huomioidaan kestävyys liittyen ympäristöasioihin, kuten CO2-päästöihin, energian- ja veden kulutukeen sekä elinkaariarviointiin, ihmisiin ja tasa-arvoon, monimuotoisuuten ja turvallisuuteen sekä yhteiskuntaan ja etiikkaan.

Plansee konsernin yhtiöitä palkittiin yhteisesti tänä vuonna hopeisella palkinnolla ponnistuksistaan kestävän kehityksen parissa. Palkintoa oli vastaanottamassa Tikometin sisaryhtiö Ceratizilta Ralph Useldinger ja Uwe Schleinkofer sekä Tikometin puolesta tutkimus- ja kehitysjohtajamme Teemu Karhumaa, joka piti aiheesta myös esityksen osana kongressin ohjelmaa. Kultainen palkinto jaettiin metallipulvereita valmistavalle Höganasille ja pronssisen palkinnon sai metalli- ja kaivosalan konserni Sandvik.

Tikometin ja Ceratizitin tavoitteena on olla vuoteen 2025 mennessä kovametalli- ja leikkaustyökaluteollisuuden vastuullisuusjohtaja ja konsernissa onkin ryhdytty voimakkaasti toimenpiteisiin koko arvoketjun osalta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään saavuttamaan nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä, mutta konsernin yhtiöissä tähdätään nollaan jo vuoteen 2040 mennessä. Tikomet on tärkeässä roolissa tämän tavoitteen toteutumista ympäristöystävällisen sinkkiprosessinsa ansiosta.

EuroPM kongressi järjestetään vuosittain eri puolilla Eurooppaa. Tapahtuma on suunnattu pulverimetallurgian yrityksille, tutkimuslaitoksille ja kaikille alasta kiinnostuneille. Tikometilta Lissabonissa vieraili Teemu Karhumaan lisäksi myös tutkimus- ja kehitysinsinöörimme Joel Ronkainen. Tänäkin vuonna kolme päivää kestänyt tapahtuma sisälsi paljon puheita, ständejä sekä ennen kaikkea tilaisuuksia verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.