Ajankohtaista

Tikometille uusi varasto

Myös varastonhallinta- järjestelmä käyttöön

Huhtikuu oli isojen muutosten aikaa Tikometissa, kun uusi 800 neliömetrin varastomme viimeisteltiin ja hyväksyttiin käyttöön viranomaisten toimesta.

Uusi varasto rakennettiin lisäämään varastointikapasiteettia ja lähes kattoon ulottuvilla hyllyillä on omat alueensa raaka-aineille, puolivalmisteille sekä valmiille tuotteille. Korkean varastotilan hyödyntämisen vuoksi SAPin käyttöä laajennettiin ottamalla käyttöön SAPin varastonhallintajärjestelmä.

Koko Tikometin tiimi eli jännittäviä aikoja, kun ensimmäiset tavarasiirrot varastoon alkoivat huhtikuun lopussa. Siirtotilauksia ja käsiskannerin käyttöä harjoitettiin prosessin aikana.

Tikometin varastonhallinnan projektitiimi aloitti uusien materiaalivirtaprosessien suunnittelun jo syyskuussa 2021. Seuraavana keväänä tiimi sai vahvistuksekseen SAP konsultin Kemptenistä, Saksasta. Hän vastasi järjestelmän varsinaisesta konfiguroinnista.

Huhtikuun 2023 lopussa projektitiimi puhkui intoa varastonhallintajärjestelmän käyttöönoton koittaessa.  Pitkän valmistelu- ja testausvaiheen jälkeen, aiemmin vain luonnoksena nähtyjen toimintojen havaittiin toimivan todellisuudessa sujuvammin kuin uskallettiin toivoa.

Aikaisempaan Tikometissa käytössä olleeseen järjestelmään verrattuna uudessa varastossa on jokaisella lavalla oma paikkansa ja ne siirretään varastoon tai pois varastosta automaattisilla siirtotilauksilla. Uusi prosessi säästää aikaa, joka ennen kului oikeiden materiaalien ja erien etsimiseen ympäri tehdasta. Uudistuksen myötä saatiin myös kaivattua lisätilaa tuotantohalliin.

Koko Tikometin henkilöstö oli projektissa mukana innokkaalla otteella, oppimishalulla ja positiivisella Tikomet-hengellä.